Ledarskap är ett stort begrepp med många innebörder. För oss handlar det om att fokusera på tre viktiga områden: sina medarbetare och sina kunder och sin process.  Eller kultur och struktur. En positiv anda och kultur som börjar med ledarna och genomsyrar företaget för att därefter träffa kunderna. En välordnad struktur där man gör rätt från början, rätt saker och saker rätt.

”Behandla dina medarbetare som du vill att de ska behandla dina bästa kunder”.

                                                                                                             – Stephen Covey

Vi kan inte säga det bättre själva! Citatet är hämtat från en av världen främsta gurus inom ledarskap och företagsutveckling.

Företagande syftar enbart till att uppfylla kundens behov och därmed göra kunden nöjd. Inget annat.

Sedan är det inte alltid enkelt. Alla företag har sina särskilda förutsättningar och vi anpassar våra tjänster efter våra kunders behov. Det kan handla om allt från ekonomistyrning till kvalitets-& ledningssystem,kundundersökningar eller coaching av medarbetare och chefer. Vi har inga färdiga mallar eller verktyg som vi använder på alla kunder. Vi utgår alltid från kundens behov och utifrån det använder vi de verktyg som vi tror får bäst effekt.

Vår metodik går dock alltid ut på att först analysera nuläget, därefter formulera målsättningar och utifrån det välja vilken väg man ska gå. Eller strategiformulering om man så vill. Därefter tar vi gärna fram handlingsplaner tillsammans med våra kunder som vi ofta även hjälper till att följa upp mot uppsatta mål. Vi kallar det målstyrning. Vi styr mot mål, helt enkelt.

Ofta börjar vi med en ekonomisk analys eller en kund– eller medarbetarundersökning. Vad som sedan blir nästa steg varierar från företag till företag. Vi har en lång och bred kompetens och om den inte räcker till har vi ett väl utbyggt nätverk av konsulter som kan hjälpa oss med allt från IT-frågor till marknadskommunikation och försäljning.

Vi vänder oss främst till mindre eller medelstora företag som ofta själva inte har egen specialistpersonal inom ekonomi, kvalitet, marknad eller HR även om vi ibland även arbetar med en del större företag. Vi är inte knutna till någon särskild bransch även om många av våra kunder finns inom bygg- eller tillverkningsindustrin så har vi också kunder bland service- och tjänsteföretag.

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte när du vill veta mer!

Vi älskar att träffa företagare som vill utveckla sina företag!