Strategi

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Strategi
När man ska bygga en stabil grundmur räcker det inte att lägga stenarna lite hur som helst på varandra. Man behöver en strategi för hur man ska gå tillväga. Med kunskap och en bra plan går det mycket bättre. Man behöver lägga ut hörnstenar för att det ska bli rakt och fint. Dessutom behöver man se till att varje sten man sedan lägger vilar på minst två andra stenar. En väl byggd grundmur håller mycket länge och det är väl oftast det man vill uppnå. Detsamma gäller för företag som vill vara stabila. Man behöver ha en hållbar strategi. Din strategi beskriver hur du gör.